Posłuszna, E., & Posłuszny, J. (2016). The Trouble with Ressentiment. Ruch Filozoficzny, 71(4), 87–104. https://doi.org/10.12775/RF.2015.006