Kasperek, A. (2016). Konrad Szocik, Ateizm filozoficzny. Zarys historii i krytyka neotomistyczna, Zakład Wydawniczy „Nomos”, Kraków 2014, ss. 436. Ruch Filozoficzny, 71(3), 175–177. https://doi.org/10.12775/RF.2014.037