Pietrzak, M. (2016). Pojęcia definicji i quasi-definicji perswazyjnej. Ruch Filozoficzny, 71(3), 53–68. https://doi.org/10.12775/RF.2014.029