(1)
., . Adresy Mailowe autorów „Ruchu Filozoficznego” 2014, Nr 2. RF 2015, 71, 235.