(1)
SipiƄski, B. Komunikat Polskiego Towarzystwa Antropologii Filozoficznej. RF 2015, 71, 193-194.