(1)
Mruszczyk, M. Anny Teresy Tymienieckiej Koncepcja Dialogu Interdyscyplinarnego. RF 2015, 71, 109-122.