(1)
Jaranowski, M. O Dobru Bez uprzedzeƄ. Esej Z Elementami Etyki PrzekonaƄ. RF 2015, 71, 65-80.