(1)
Domeracki, P. Negaksjologie Sfery Publicznej. Społeczna Anomia, Apatia I Atomia, Czyli W kręgu mono(seo)kracji. RF 2017, 71, 43-64.