(1)
Biegalska, A.; Stachewicz, K. W Stronę Metafizyki Leszka Kołakowskiego. RF 2024, 1-16.