(1)
Żukowski, B. Galileusz I rozróżnienie między jakościami Pierwotnymi a wtórnymi (I). Argument Superesencjalistyczny. RF 2022, 78, 25-49.