(1)
Sienkowski, M. Filozoficzne Podstawy Pokoju wewnątrz człowieka W ujęciu Tomasza Z Akwinu I Immanuela Kanta. RF 2021, 77, 91-107.