(1)
KarpiƄski, P. Zwrot Erotyczny W Fenomenologii Francuskiej?. RF 2021, 77, 89-112.