(1)
Krawiec, A. Sztuka Jako Objawienie Życia W Perspektywie Fenomenologii Michela Henry’ego. RF 2021, 77, 57-87.