(1)
Wybraniec-Skardowska, U. Dwojaka Natura Ontologiczna znaków językowych I Problem Ich Wzajemnych Relacji. RF 2021, 77, 7-24.