(1)
Tyburski, W. Koncepcje Wychowania Moralnego W Polskiej myśl wczesnooświeceniowej. RF 2021, 76, 223-247.