(1)
Golińska-Pilarek, J. Filozofia W Polsce Po Reformie – Szanse I Wyzwania. RF 2020, 76, 251-258.