(1)
Gutowski, P. Metropolie I Regiony: Zwycińôzcy I Pokonani. RF 2020, 76, 235-243.