(1)
Woleński, J. Wielowartościowość I modalność. RF 2019, 75, 61-74.