(1)
Pacholik-Żuromska, A.; Zdrenka, M. Okolicznościowy Adres Z Okazji Jubileuszu Profesor Urszuli Żegleń. RF 2019, 75, 5-6.