(1)
Kupś, T. Uwagi Do działalności Naukowej Johanna Heinricha Abichta W Wilnie W świetle Nowych źródeł. RF 2018, 73, 65-78.