(1)
Pleskaczyńska, M. Głos Nadziei W „erze świadectwa”. Kategoria świadka W Dyskusji Etycznej. RF 2017, 72, 121-144.