(1)
Šimo, H. Poglądy M. Ossowskiej Na Koncepcje moralności a pojęcie sprawiedliwości. RF 2017, 72, 109-119.