(1)
Michalski, R. Konserwatywna Krytyka Humanitaryzmu. Część Pierwsza. Nietzsche I przekleństwo miłosierdzia. RF 2017, 72, 53-76.