(1)
Wiśniewski, R. Bohdan Dziemidok, Teoretyczne I Praktyczne kłopoty Z wartościami I wartościowaniem. Szkice Z Aksjologii Stosowanej, Wydawnictwo: słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk 2013, Ss. 292. RF 2016, 71, 203-210.