(1)
Kasperek, A. Konrad Szocik, Ateizm Filozoficzny. Zarys Historii I Krytyka Neotomistyczna, Zakład Wydawniczy „Nomos”, Kraków 2014, Ss. 436. RF 2016, 71, 175-177.