(1)
Pietrzak, M. Pojęcia Definicji I Quasi-Definicji Perswazyjnej. RF 2016, 71, 53-68.