Wróć do szczegółów artykułu Marta Szymańska-Lewoszewska, W służbie Bogu i człowiekowi. Zarys problem patriotyzmu w myśli George’a Berkeleya [In God’s and Man’s Service. An Outline of the Issue of Patriotism in George Berkeley’s Thought], Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK, 2018, pp. 243 Pobierz Pobierz PDF