1.
Recenzje. Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych [online]. 29 marzec 2024, T. 85, s. 311–328. [udostępniono 17.6.2024].