1.
GRATA, Paweł. Włodzimierza Mędrzeckiego wizja Drugiej II Rzeczypospolitej, czyli o książce „Odzyskany śmietnik. Jak radziliśmy sobie z niepodległością w II Rzeczypospolitej”, Wydawnictwo Literackie, Warszawa 2022, ss. 487. Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych [online]. 29 marzec 2024, T. 85, s. 293–309. [udostępniono 13.6.2024]. DOI 10.12775/RDSG.2023.11.