1.
POMIANOWSKI, Piotr Z. Własność podzielona w stosunkach wiejskich Księstwa Warszawskiego i Królestwa Kongresowego (do uwłaszczenia) w świetle akt notarialnych. Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych [online]. 29 marzec 2024, T. 85, s. 181–199. [udostępniono 14.6.2024]. DOI 10.12775/RDSG.2023.06.