1.
KUC, Patryk. Elity w społeczności chłopskiej starostwa krzeczowskiego w XVIII wieku. Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych [online]. 29 marzec 2024, T. 85, s. 155–180. [udostępniono 23.7.2024]. DOI 10.12775/RDSG.2023.05.