1.
KOŁPAK, Piotr. Między ideałem a rzeczywistością. Prawny i społeczny model wójta w teorii i praktyce na Pogórzu Karpackim od XVI do XVIII wieku. Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych [online]. 29 marzec 2024, T. 85, s. 125–153. [udostępniono 25.6.2024]. DOI 10.12775/RDSG.2023.04.