1.
ZAWADZKI, Stanisław. Dochodowość ekonomii królewskich w Wielkim Księstwie Litewskim w drugiej połowie XVII wieku. Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych [online]. 8 grudzień 2022, T. 83, nr Specjalny, s. 349–383. [udostępniono 7.6.2023]. DOI 10.12775/RDSG.2022.SI.14.