„Lista recenzentów współpracujących Z RDSG”. Roczniki Dziejów Społecznych I Gospodarczych, t. 85, marzec 2024, s. 329-30, https://apcz.umk.pl/RDSG/article/view/49826.