Wroński, M. „Elita majątkowa Warszawy Lat siedemdziesiątych XX Wieku”. Roczniki Dziejów Społecznych I Gospodarczych, t. 85, marzec 2024, s. 227-48, doi:10.12775/RDSG.2023.08.