Kuc, P. „Elity W społeczności chłopskiej Starostwa Krzeczowskiego W XVIII Wieku”. Roczniki Dziejów Społecznych I Gospodarczych, t. 85, marzec 2024, s. 155-80, doi:10.12775/RDSG.2023.05.