Kołpak, P. „Między ideałem a rzeczywistością. Prawny I społeczny Model wójta W Teorii I Praktyce Na Pogórzu Karpackim Od XVI Do XVIII Wieku”. Roczniki Dziejów Społecznych I Gospodarczych, t. 85, marzec 2024, s. 125-53, doi:10.12775/RDSG.2023.04.