Zawadzki, S. „Dochodowość Ekonomii królewskich W Wielkim Księstwie Litewskim W Drugiej połowie XVII Wieku”. Roczniki Dziejów Społecznych I Gospodarczych, t. 83, nr Specjalny, grudzień 2022, s. 349-83, doi:10.12775/RDSG.2022.SI.14.