Czwojdrak, B. „Zrzeczenie Się Sum Zastawnych W piętnastowiecznej Polsce – Gest Filantropii Czy Wyrachowania?”. Roczniki Dziejów Społecznych I Gospodarczych, t. 83, nr Specjalny, grudzień 2022, s. 7-22, doi:10.12775/RDSG.2022.SI.01.