[1]
S. Zawadzki, „Dochodowość ekonomii królewskich w Wielkim Księstwie Litewskim w drugiej połowie XVII wieku”, RDSG, t. 83, nr Specjalny, s. 349–383, grudz. 2022.