[1]
B. Czwojdrak, „Zrzeczenie się sum zastawnych w piętnastowiecznej Polsce – gest filantropii czy wyrachowania?”, RDSG, t. 83, nr Specjalny, s. 7–22, grudz. 2022.