„Recenzje” (2024) Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych, 85, s. 311–328. Dostępne na: https://apcz.umk.pl/RDSG/article/view/49825 (Udostępniono: 17 czerwiec 2024).