Grata, P. (2024) „Włodzimierza Mędrzeckiego wizja Drugiej II Rzeczypospolitej, czyli o książce «Odzyskany śmietnik. Jak radziliśmy sobie z niepodległością w II Rzeczypospolitej», Wydawnictwo Literackie, Warszawa 2022, ss. 487”, Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych, 85, s. 293–309. doi: 10.12775/RDSG.2023.11.