Wroński, M. (2024) „Elita majątkowa Warszawy lat siedemdziesiątych XX wieku”, Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych, 85, s. 227–248. doi: 10.12775/RDSG.2023.08.