Kuc, P. (2024) „Elity w społeczności chłopskiej starostwa krzeczowskiego w XVIII wieku”, Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych, 85, s. 155–180. doi: 10.12775/RDSG.2023.05.