Kołpak, P. (2024) „Między ideałem a rzeczywistością. Prawny i społeczny model wójta w teorii i praktyce na Pogórzu Karpackim od XVI do XVIII wieku”, Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych, 85, s. 125–153. doi: 10.12775/RDSG.2023.04.