Zawadzki, S. (2022) „Dochodowość ekonomii królewskich w Wielkim Księstwie Litewskim w drugiej połowie XVII wieku”, Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych, 83(Specjalny), s. 349–383. doi: 10.12775/RDSG.2022.SI.14.