Czwojdrak, B. (2022) „Zrzeczenie się sum zastawnych w piętnastowiecznej Polsce – gest filantropii czy wyrachowania?”, Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych, 83(Specjalny), s. 7–22. doi: 10.12775/RDSG.2022.SI.01.