Jarosz, D. (2020) „Recenzje”, Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych, 81, s. 399–430. doi: 10.12775/32188.