Kołpak, Piotr. 2024. „Między ideałem a rzeczywistością. Prawny I społeczny Model wójta W Teorii I Praktyce Na Pogórzu Karpackim Od XVI Do XVIII Wieku”. Roczniki Dziejów Społecznych I Gospodarczych 85 (marzec):125-53. https://doi.org/10.12775/RDSG.2023.04.